דור לדור עפולה
דור לדור עפולה

תכנים

17:00 17/01/2021

17:00 18/01/2021
איסלנד - עזי בראל

זום - "הסלון של רונית"


17:00 19/01/2021


11:00 20/01/2021
רומניה - נעמי איתן

זום - "הסלון של רונית"
11:00 21/01/2021

17:00 21/01/2021

17:00 24/01/2021

17:00 25/01/2021
"לנצח את אבא" - בר סטאר

זום - הסלון של רונית


11:00 26/01/2021

17:00 26/01/2021
אגדות חז"ל - דני שוע

זום - הסלון של רונית11:00 27/01/2021