דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

הצעה:איחוד כל ענייני הקשישים למשרד ממשלתי אחד

חסר רכיב