דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

שדרוג כרטיס מגנטי - אזרח ותיק

בימים האחרונים נפוצו שמועות ברשתות החברתיות כי תוקפן של תעודות אזרח ותיק שבידי הציבור עומד לפוג והן לא תכובדנה, כאשר החשש העיקרי שהובע התייחס להנחה המגיעה לאזרחים ותיקים במסגרת שלישי בשלייקס + ביום ג' (כרטיס ב-10 ₪) או ביתר ימות השבוע בכניסה לסרט ישראלי (50%), נבהיר את הדברים.

במהלך השנים האחרונות שידרג המשרד את תעודת האזרח הוותיק הן בהיבט העיצובי, כולל אפשרות להוסיף את תמונת האזרח הוותיק (על כך בהמשך) והן בהיבט של אופן השימוש כך שהוספו פס מגנטי וברקוד החל מתעודות שהונפקו החל מחודש נובמבר 2015.

לאחרונה המשרד החל בביצוע פיילוט במספר בתי הקולנוע במסגרתו מימוש ההנחה לאזרחים ותיקים הממומנת על ידי המשרד (שלישי בשלייקס +, הנחה בכניסה לסרט ישראלי) תיעשה גם באמצעות העברת תעודת אזרח/ית ותיק/ה הנושאת פס מגנטי. יובהר, כי במהלך תקופת הפיילוט ניתן להמשיך לממש את ההנחות באמצעות הצגת תעודת אזרח ותיק שאינה כוללת פס מגנטי.

כוונת המשרד היא שעם סיום תקופת הפיילוט מימוש ההנחות בכניסה לקולנוע ייעשה רק באמצעות תעודת אזרח ותיק הנושאת פס מגנטי, אך תינתן הודעה מסודרת על כך לציבור האזרחים הוותיקים וכן שהות מספקת לאזרחים הוותיקים להיערך לכך. כאמור, נכון לעכשיו מדובר רק בפיילוט וניתן להמשיך לממש את ההנחות באמצעות הצגת תעודת אזרח ותיק שאינה כוללת פס מגנטי.

למעוניינים לשדרג את התעודה שברשותם ניתן לפנות למשרד לשוויון חברתי, עדיף בדואר אלקטרוני ezrach.vatik@mse.gov.il. יש לציין את השם המלא, מספר ת.ז. ומספר טלפון נייד.

תשומת לבכם כי בימים האחרונים נוצר עומס רב על הקווים, ולכן מומלץ לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת ezrach.vatik@mse.gov.il, תוך ציון שם, מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד ליצירת קשר, וישובו אליכם.

חסר רכיב