דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

אגרת הביטוח הלאומי בנושא בני משפחה מדרגה ראשונה - היתר

החל מ 22 אפריל 2018
על פי הנחיות הביטוח הלאומי
יוכלו בני משפחה מדרגה ראשונה לטפל בבן משפחה הזכאי לחוק סיעוד.

המשמעות היא- לא יהיו חייבים להעסיק עובד זר או מטפל ישראלי.
חשוב לציין שבן המשפחה שמעוניין לטפל יצטרך לעמוד בקריטריונים של הביטוח הלאומי.

לפרטים ניתן לפנות לסיוון כשדי- עובדת סוציאלית בשרותי הסיעוד בדור לדור
6527619 (שלוחה 1)

לנוחותכם מצורפת האיגרת שנשלחה על ידי הביטוח הלאומי.
חסר רכיב