דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

בהמשך למפגש בתכנית הרב תחומית ימי רביעי בקתדרה -כלים לתכנון ולמתן הנחיות רפואיות.

תודה רבה על השתתפותכם בהרצאה שנוגעת לכלים לתכנון ולמתן הנחיות רפואיות.

עסקנו בשני הכלים המרכזים שמשלימים אחד את השני:
1. יפוי כח מתמשך רפואי סעיף ד' המצורף לעיל (מכוח חוק הכשרות המשפטית והאופטרופסות, תשכ"ב-1962).
2. יפוי כח והנחיות מקדימות (מכח חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005) : תוספת ראשונה ושנייה המצורפות לעיל.

דיברנו על היתרונות של כלים אלו במניעת מחלוקות, חסכון במשאבים ושמירה על אוטונומיה (וודאי בהשוואה לאפוטרופסות);

הגופים הרלבנטיים הם:

1. בנושא יפוי הכח המתמשך - משרד המשפטים (אפוטרופוס הכללי).
להלן קישור שיכול לסייע:
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/ContiniousPowerOfAttorney/Pages/GuidanceContiniousPowerOfAttorney.aspx

2. בנושא יפוי הכח והנחיות לפי חוק החולה הנוטה למות - משרד הבריאות (היחידה להנחיות רפואיות מקדימות).
3. מצ"ב טופס חדש שיצא מטעם משרד הבריאות המאגד את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה של חוק החולה הנוטה למות. מצורף לעיל (ייפוי כוח לחוק החולה הנוטה למות נוסח מקוצר).

החומר מועבר מטעם: 


מאיה פרנקל, עו"ס, גרונטולוגית, מנכ"ל ניני צ'ופ

emz@netvision.net.il

03-6242920


logo21 hebrew-english_ (3)

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב