דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

הזקנים בישראל 2017 - פרסום

עלון זה מציג כמה נתוני יסוד על אוכלוסיית הזקנים בישראל, בנושאים דמוגרפיה,
השכלה, כלכלה, חברה, בריאות ומערכת השירותים לזקנים. 
הנתונים כוללים מידע עדכני, תוך התייחסות לשינויים בולטים שהתרחשו במרוצת הזמן. 
כל הנתונים מתייחסים לשנת 2015 ,והמונחים "זקן" ו"זקנים" מתייחסים לבני 65 ,+אלא אם צוין
אחרת.
חסר רכיב