דור לדור עפולה
דור לדור עפולה

הרצאה מניעת אלימות ומעשה מרמה

מועד התחלה: יום חמישי , 28/12/2017 , 09:00
מועד סיום: יום רביעי , 20/12/2017 , 10:30
מקום האירוע: קישון 17, עפולה. בית התרבות והפנאי