דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

כל מה שרצית לדעת על הרפורמה בסיעוד


מאת: גבי נקבלי
עודכן לאחרונה ב-27/11/17


השבוע התבשרנו על תכנית סיעוד לאומית חדשה. האם נמצא סוף סוף פתרון לבעיה הסיעודית בישראל?

תכנית הסיעוד החדשה חשובה וראויה ויש בה מרכיבים חיוביים רבים שישפרו את מצבם של קשישים סיעודיים רבים, ובעיקר אלה בעלי ההכנסות הנמוכות המצויים הרפואי-תפקודי במצב הקשה ביותר. אולם מסתבר, שהמציאות מורכבת הרבה יותר ואין בתכנית הנוכחית מענה מספק למרבית אוכלוסיית הקשישים.
משכך, הבעיה הסיעודית רחוקה עדיין מפתרון ובוודאי שלא מדובר בביטוח סיעוד ממלכתי.

על רקע העיסוק הנרחב בתחום בתקופה האחרונה, משבר הביטוחים הקבוצתיים שהגיע לנקודת רתיחה והמודעות הציבורית לחשיבותו של כיסוי סיעודי הולם גם במחיר של הטלת מס סיעוד ממלכתי, ניתן היה לצפות לפתרון לאומי ושינוי מבני עמוק ורחב שישנה את פני המדיניות הקיימת ויבטיח שהמדינה ערוכה לשינויים הכרוכים בהזדקנות האוכלוסייה ולגידול בכמות האנשים הסיעודיים בעשורים הקרובים.
בעיקרה, מבוססת התכנית על השירותים הקיימים, ובראשם חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי, תוך שהיא משפרת ומרחיבה את היקפם.

מרכיבי התכנית העיקריים ומשמעויותיהם:
תוספת שעות טיפול סיעודי ביתי – חוק הסיעוד הינו חוק סוציאלי, הנותן מענה בעיקר לבני השכבות החלשות. רק כרבע מ- 170,000 מקבלי גמלת הסיעוד, מוכרים כזכאים על פי רמת התלות הגבוהה. אלה מהם שלצד הרמה התפקודית הנמוכה, נמצאים כזכאים גם על פי מבחן ההכנסה (מי שהכנסותיו גבוהות מהשכר הממוצע במשק זכויותיו נחתכות בחצי או שאינו זכאי כלל לסיוע), מקבלים כיום סיוע מירבי בהיקף של 22 שעות שבועיות (בעת העסקת מטפל ישראלי). כעת תורחב זכאותם ל-30 שעות שבועיות, שהן שוות ערך לגמלה כספית של כ -5,000 ₪ (גידול של כ- 1,500 שקלים). 

עבור אלה, עשוי הסיוע המשופר בתוספת הכיסוי הניתן במסגרת ביטוח הסיעוד לחברי קופות החולים להעניק רובד ראשוני ראוי ומספק לצורך. גמלה זו בתוספת לכיסוי הניתן במסגרת ביטוח הסיעוד לחברי קופה"ח יעניקו להם במצטבר סכום חודשי מכובד ומספק של 8,500-10,500 שקלים. 

אלא, שסביר שדווקא רבים מבני העשירונים הנמוכים נמנים על כ- 4.5 מיליון איש שאינם מחזיקים בביטוח הסיעוד של קופת החולים או בביטוח פרטי, והם ימשיכו להסתפק ולהיות תלויים רק בכיסוי הניתן במסגרת חוק הסיעוד, שיהיה רחב יותר, כאמור, אך עדיין חלקי . 

שאר האנשים הסיעודיים ייהנו גם הם מגידול בהיקף הגמלה, אולם באופן מצומצם יותר שעדיין אינו נותן מענה מספק לצורך הטיפולי והכספי. מאחר ואין כוונה לבטל או לשנות את מבחני ההכנסות הנהוגים כיום, צפויים עשרות אלפי הקשישים בני מעמד הביניים, להמשיך ולשאת בעצמם במרבית הנטל הכבד הכרוך בטיפול הסיעודי, תוך שהם מקבלים מהביטוח הלאומי סיוע חלקי ומועט בלבד או שאינם מקבלים כל סיוע. המשמעות היא שעבור רוב רובם של הקשישים, לא מבטיחה התכנית פתרון מספק.

שינוי מדרגות הזכאות – קיימת כוונה ליצור 6 מדרגות זכאות, במקום 3 הקיימות כיום. 
בין השאר, קשישים במצב תפקודי גבוה יותר ייהנו מסיוע כספי בהיקף נמוך של כ- 1,000 שקלים בחודש.

ביטול מבחני הכנסה לילדים בעת אשפוז – משרד הבריאות מעניק סיוע באמצעות קודים לכ- 13,500 מאושפזים סיעודיים, אולם חלק ניכר מעלויות האשפוז משולם בפועל על ידי המאושפזים ובני משפחותיהם.

היקף הסיוע הממשלתי נקבע, בין היתר, מתוך מבחני הכנסה מחמירים ובאופן בו נעשה שימוש למימון האשפוז בנכסיו של החולה, מוטלת חובה על ילדיו להשתתף בעלות האשפוז ורק לאחר מכן, משלים משרד הבריאות את חלקו, ככל שהחלקים המשולמים על ידי המשפחה אינם מספקים. 

חיוב הילדים במימון האשפוז של הוריהם לא רק שהיווה מס לכל דבר ועניין, אלא אף יצר מצבים בלתי אפשריים בתוך התא המשפחתי וביטולו ראוי, מבורך ומתחייב. עם זאת, יש לדעת כי ימשיך להיעשות שימוש במקורותיו הכספיים של המתאשפז והסיוע ימשיך להינתן רק לבני השכבות החלשות.

צמצום בירוקרטיה – אחד הכשלים הקשים הקיימים כיום הוא ריבוי הגורמים המטפלים בקשישים הסיעודיים והסבך הבירוקרטי עימו יש להתמודד במטרה למצות את זכויות ולהבטיח טיפול איכותי. 

במסגרת התכנית ימונה מתאם טיפול לחולה ולמשפחתו אשר יסייע להם בתהליכים השונים ויאוחדו טפסים, מבחנים והגדרות. בנוסף, מובטח שיפור בשכר המטפלים הסיעודיים.

עידוד הטיפול בקהילה – התכנית מבטיחה את הגדלת מעורבות קופות החולים בטיפול הביתי והרחבת השירותים החברתיים והקהילתיים הניתנים לקשישים.

טיפולי שיניים לבני 75 ומעלה – לא קשור לסיעוד, אך נכלל בתכנית. הכוונה היא בעצם להכניס את טיפולי השיניים לסל הבריאות, וזאת בדומה לשירות הקיים עבור ילדים. עפ"י הערכות, חלק לא מבוטל מתקציב התכנית יופנה למטרה זו.

צירוף אוטומטי של ילדים לביטוחי הסיעוד של קופות החולים – לצד התכנית, קיימת כוונה כי בעת הצטרפות לקופת חולים בסמוך למועד הלידה, יצורפו הילדים באופן אוטומטי גם לביטוח הסיעוד. מדובר ביוזמה ראויה ונכונה שעשויה להבטיח שיעור גבוה הרבה יותר של מבוטחים ברובד זה בדורות הבאים. 

הגם שקיימות שאלות רבות בנוגע לאופן מימוש הרעיון, ובראשן כיצד ניתן יהיה לאכוף ולהבטיח שאלה ממשיכים להחזיק בביטוח גם כשהם נדרשים להתחיל ולשלם עבורו ובוודאי שלאורך שנים ובגילאים מבוגרים, מדובר בהחלט בצעד חשוב ונכון המעיד על הבנה שכדאי ונכון להשתמש בביטוחי הסיעוד של קופות החולים, בהם מבוטחים כבר כיום כ- 4 מיליון איש, כתשתית ורובד ראשוני לפתרון.


אין ספק שהתכנית הנוכחית היא צעד חיובי שיש לברך עליו, אולם לא ניתן להסתפק בה. תוחלת החיים המתארכת והשינויים הדמוגרפיים הצפויים, מחייבים היערכות אמיתית להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסיה ואין מנוס מנקיטת צעדים וגיבוש תכנית לאומית ארוכת טווח שתכלול גם החלת ביטוח סיעוד אוניברסלי ושתשנה מן היסוד את תפישת השירות והמדיניות של הטיפול הסיעודי בישראל. כל דחייה, משמעה החמרת המצב והעמקת הבעיה באופן שיהיה קשה ויקר יותר לטפל בה בעתיד. עד שהתחום יוסדר וכל אלה יקרו, ימשיכו ביטוחי הסיעוד הפרטיים להיות הגנה סיעודית הכרחית.

חסר רכיב