דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

רישום רכוש של יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן

שירות זה מאפשר ליהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן להגיש טופס תיעוד ורישום זכויות של יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן.

קישור למילוי הטופס - 

המשרד לשוויון חברתי מרכז ומנהל מאגר הצהרות של יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן על רכוש שהושאר בארצות המוצא, פרטי וקהילתי.
תחום פעולות איסוף המידע עיבודו ורישום הבקשות אינו מצטמצם ליהודים תושבי מדינת ישראל בלבד, אלא מתייחס גם ליהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן וצאצאיהם הנמצאים ברחבי העולם.
תנאים לקבלת השירות
השירות מיועד ליהודים יוצאי עיראק, סוריה, מצרים, מרוקו, אלג'יר, טוניסיה, לבנון, לוב, תימן, עדן ואיראן.

יש למלא את הטופס גם אם אין ברשותכם מסמכים או תעודות וגם אם המידע שברשותכם הינו חלקי בלבד.

אם קיימים מסמכים, תעודות וכדומה יש לצרף העתקים ולא מסמכים מקוריים. ניתן לצרף מכתבים ותצהירים אישיים המפרטים את הנסיבות והרקע ליציאה מארץ המוצא.
נא לרשום את שם הפונה, כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות הישראלית (מספר תעודת הזהות כולל 9 ספרות) או בדרכון הזר (נא לצרף העתק של תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת).

אם הגשתם בעבר בקשה או פנייה בנושא זה לרשם תביעות חוץ במשרד האוצר, למשרד המשפטים, למשרד לשוויון חברתי, להתאחדות או ארגון עולים או לארגון נפגעי רדיפות אנטי – יהודיות בארץ המוצא, נא לציין:
שם המוסד או הארגון אליו הוגשה בעבר בקשה או פנייה בנושא זה.
מספר הבקשה שניתן לבקשה שהגשת בעבר.
על שם מי הוגשה הבקשה או הפנייה בעבר, במידה שהיה שינוי.
אם ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, נא לציין את שם המוריש כמי שבא בנעלי בעל הזכות שנפגעה, וכן את הפרטים המבוקשים על היורשים. נא לצרף העתק של צו ירושה או צו קיום צוואה.
נא לכתוב את כל הסכומים במטבע ארץ המוצא לפי שווי הנכסים בעת שלילתם, אם ידוע לכם.

הערות חשובות
בטופס ניתן לציין גם פגיעה בזכויות בשל שלילת חופש (מאסר, מעצר וכו').
במידה והנכם מגישים את הטופס כעותק קשיח נא לכתוב בעט ובאופן ברור.
בהגשת הטופס יש לפעול כנדרש בכרטיסיית ההצהרה.
חסר רכיב