דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

יש לכם ביטוח סיעודי? שינוי מהותי מגיע בקרוב.

יש לכם ביטוח סיעודי? שינוי מהותי מגיע בקרוב. 

לאחרונה קבעו שר האוצר והממונה על הביטוח, הוראות חדשות שמטרתן לפשט את תהליכי התביעה נגד חברת הביטוח ולשפר את ההוגנות והאובייקטיביות של מבחני התלות לחולים סיעודיים. 

ההוראות ייכנסו לתוקף בתחילת 2018. על פי התקנות לא ייערכו חברות הביטוח מבחני סיעוד למבוטחים בעצמם אלא יסתמכו על מבחני הביטוח הלאומי .
חסר רכיב