דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

גמלת סיעוד בזמן אשפוז

29/06/2017
בחודש מאי עדכן הביטוח הלאומי את הקריטריונים לקבלת זכאות לגמלת סיעוד בזמן אשפוז

מקבלי גמלת סיעוד המתאשפזים בבית חולים כללי זכאים להמשיך ולקבל שירותי סיעוד אישי במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוזם
למי ששוחרר מאשפוז ארוך יותר בבית החולים (וכן למי ששוחרר מאשפוז במוסד סיעודי), תחודש הזכאות לגמלת הסיעוד כפי שהיתה טרם אשפוזו, ללא התניה באורכה של תקופת האשפוז
החל ממאי 2017 ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד עבור מי שמועמד לעבור ניתוח או במהלך תקופת האשפוז
חסר רכיב