דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

אושר סופית בכנסת- החלפת המונח "קצבת זקנה" במונח "קצבת אזרח ותיק".

13/02/2017
אושר סופית בכנסת- החלפת המונח "קצבת זקנה" במונח "קצבת אזרח ותיק". 

זאת לאחר שהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 192), התשע"ז-2017 עברה בקריאה שנייה ושלישית.
משמעות ההצעה היא להחליף בחקיקה את המונחים "קצבת זקנה" ו"ביטוח זקנה" במונחים "קצבת אזרח ותיק" ו"ביטוח אזרחים ותיקים".

מתוך דברי ההסבר: "הצעת החוק מבקשת לשנות את שמה של קצבת הזקנה לקצבת אזרח ותיק. המילה "זקנה" מרמזת, לעיתים בצדק ולעיתים שלא בצדק, על חולשת הגוף, בריאות לקויה וירידה כללית בתפקודו של האדם, בעוד שקצבה זו מיועדת לאזרחים רבים שטרם מלאו שבעים שנה ורובם פעילים, נמרצים ותורמים רבות למשפחתם, קהילתם ומדינתם. שינוי קטן זה בשמה של הקצבה מחזיר את הכבוד לאזרח הוותיק ומעביר, לו ולסביבתו, מסר שונה של הכרה בתרומתו בעבר ובהווה."

15022017

חסר רכיב