דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

הצעת חוק: 'חובת אזהרה בפרסום ושיווק הלוואות' אושרה בועדת הכלכלה.

04/02/2017
הצעת חוק: 'חובת אזהרה בפרסום ושיווק הלוואות' אושרה בועדת הכלכלה.
הצעת החוק לחובת אזהרה בפרסום ושיווק הלוואות ומשכנתאות עברה
1 פברואר 2017 | כתב/ה: רקפת וינטרוב (לקוח מתוך אתר פעמונים)

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק! ההצעה תיכנס לתוקף שלושה חודשים לאחר פרסומה ברשומות.
לקריאת כתבה בנושא זה באתר כלכליסט

ועדת הכלכלה אישרה פה אחד את הצעת החוק המחייבת בנקים וחברות חוץ בנקאיות, המשווקים הלוואות בטלפון, לצרף אזהרה בעת שיווק ההלוואה.
להרחבה מתוך ועדת הכלכלה

הצעת החוק החדשה תחייב את הבנקים, חברות האשראי וגופים מלווים אחרים לצרף אזהרה מפורשת מפני ההשלכות של אי פירעון ההלוואה לפרסום עצמו, בנוסח הזה:
"אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור הוצאות משפטיות, קנסות, עיקול חשבון ונקיטת הליכים של הוצאה לפועל מצד התאגיד."

ארגון פעמונים, הנאבק למען נטילת אחריות אישית, וממליץ להימנע מכניסה למעגל החובות, סייע בניסוח ההצעה והעביר נתונים העולים מתוך אלפי המשפחות המגיעות בכל שנה.
מנכ"ל פעמונים, אוריאל לדרברג אומר כי: "הלוואה מזיקה לחיינו יותר מגורמי סכנה אחרים. ההלוואה הפכה למכת מדינה – תשדירים, פרסומות, ומסרונים מגיעים אלינו מהבנקים, חברות הביטוח וחברות האשראי. הרעיון של שיעבוד העתיד בשביל ההווה, הוא שגוי ומכניס את הלווים למעגל אינסופי של חובות".

בדברי ההסבר להצעה נכתב:

"על אף הפוטנציאל של הלוואות להזיק משמעותית ללווה, בשנים האחרונות אנו נתקלים השכם וערב בפרסומות להלוואות – מצד בנקים, גופים מוסדיים וחברות כרטיסי אשראי. הדבר משתקף גם בדוחות הבנקים, שמשקיעים סכומי עתק בפרסום ובשיווק. כך למשל, בנק הפועלים השקיע בשנת 2014 323 מיליון ש"ח על שיווק ופרסום, בנק לאומי השקיע בסעיף זה 280 מיליון ש"ח ובנק דיסקונט 220 מיליון ש"ח.
הסיבה שהבנקים משקיעים תקציבי עתק בפרסום הלוואות היא העובדה שהוא אפקטיבי מאוד ומביא לגידול ניכר בשיעור ההלוואות שנלקחות. מחקרים על שוק ההלוואות מראים כי הוא שוק זה נתון למניפולציות רבות – כאלה שמשפיעות מאוד על הביקוש להלוואה. כך, מחקרים מראים כי התייחסות למגוון נמוך של הלוואות, הימנעות מהצגת ייעוד להלוואה והכללה של תמונות של נשים בהלוואות יכולות להגביר את הדרישה להלוואה בדומה להגברת דרישה במקרה של הורדת 25% משיעור הריבית.

מתן אשראי הוא דבר חשוב, אולם הנתונים שהוצגו ממחישים את הסכנה הקיימת באשראי הצרכני: אם האשראי ניתן ללווים הנכונים בנסיבות הנכונות – הרי שהוא יכול לקדם את איתנותם הפיננסית של משקי הבית ולאפשר להם לממן שלבים שונים בחייהם. עם זאת, כאשר האשראי ניתן בנסיבות שגויות וכאשר הוא נלקח באימפולסיביות וללא מחשבה מוקדמת ותכנון, וכתוצאה של פרסום אגרסיבי ומטעה, הרי שהוא יכול לפגוע עד מאוד במצבו הכלכלי של הלווה. על כן, יש להבטיח שהלוואה נלקחת במחשבה תחילה, לא בצורה אימפולסיבית וכאשר הלווה זוכה לייעוץ אמין, אובייקטיבי וללא משוא פנים."
חסר רכיב