דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

מהן הסיבות לדחיית בקשה לגמלת חוק סיעוד ומה עושים במקרים של דחיה

27/01/2017

מהן הסיבות לדחיית בקשה לגמלת חוק סיעוד ומה עושים במקרים של דחיה
לקוח מתוך אתר משפחה מטפלת

נושאים: גמלת סיעוד טיפול בבית
תקציר: הזכאות לקבלת גמלת סיעוד מותנית במבחן תלות שבוחן את תפקודי הזקן ובמבחן הכנסה. על בסיס אלה, הביטוח הלאומי יכול לדחות בקשה לגמלת סיעוד. מהן האפשרויות שעומדות בפני הזקן במצב של דחייה?

מהי גמלת חוק סיעוד

גמלת סיעוד היא הזכות לשירותי סיעוד שניתנת לזכאים על פי חוק הביטוח לאומי . שירותים אלה נועדו לסייע לזקוקים להם בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית. גמלת סיעוד ניתנת לתושב ישראל בן 67 ומעלה ותושבת ישראל בת 60 ומעלה, התלויים בעזרת הזולת בפעולות היום יום ו/או נזקקים להשגחה. השירותים הניתנים הם עזרה של מטפלת או עובד זר, ביקור במרכז יום לקשישים, אספקה של מוצרי ספיגה, שירותי כביסה ולחצן מצוקה.

מהן הסיבות לדחיית התביעה לגמלת סיעוד
1. הכנסות
בטרם נקבעת זכאותו של הזקן לגמלת סיעוד ושיעורה, עליו לעבור מבחן הכנסות. במידה והזקן עובר את תקרת ההכנסות שנקבעה על ידי ביטוח לאומי, הוא יהיה זכאי רק למחצית הגמלה, או לא יהיה זכאי לגמלה כלל, בהתאם לגובה הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו.
2. תפקודית- הערכת התלות
במידה והזקן זכאי לגמלת סיעוד על פי מבחן ההכנסה, עליו לעבור הערכת תלות, הנערכת בדרך כלל על ידי אח/ות בביקור בבית הזקן. המבחן בודק את רמת התפקוד של הזקן בפעולות יומיומיות בתוך הבית. הפעולות הנבדקות הן- אכילה, רחצה, יכולת להתלבש, ניידות , ושליטה על הסוגרים. רק אם הזקן ימצא כזקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע רוב הפעולות הללו או שימצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו, הוא יהיה זכאי לגמלת סיעוד.

מה עושים במקרה של דחייה?

1. ערעור

במידה ולאחר הערכת התלות, הביטוח הלאומי החליט לדחות את תביעתו של הזקן לגמלה, או העניק לו גמלה בשיעור המופחת מהמגיע לו בעיניו, ניתן לערער על החלטה זו בפני וועדה מייעצת. יש להגיש את הערעור בכתב עם פירוט הסיבות לערעור על החלטת פקיד התביעות. בנוסף, חשוב לכתוב אם רצון המשפחה שהדיון יתקיים בנוכחות הזקן או נציג מטעמו, או שהדיון יתקיים שלא בנוכחותו, ויסתמך על המסמכים שצורפו לערר בלבד.
את הערעור לוועדה המייעצת, מגישים בסניף הביטוח הלאומי בו התביעה טופלה בתוך 60 ימים מיום שנמסרה למגיש התביעה, ההודעה על החלטת פקיד התביעות.

ערכאה נוספת אליה ניתן לפנות היא -בית הדין לעבודה באזור מגוריו של הקשיש בתוך 12 חודשים מקבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי .

בטרם הערעור, כדאי לפנות לשרותי הרווחה ולהתייעץ עם העו"ס המטפל בזקנים הגרים באזור מגורי מגיש התביעה.

במידה ויש שאלות או תלונות בעקבות הביקור שנערך בבית מגיש התביעה – ניתן לפנות בכתב לסניף הביטוח הלאומי באזור מגורי הזקן, הסניף בו התביעה מטופלת, או למוקד הארצי *6050 או 12226050 או לייעוץ לקשיש בסניף הביטוח הלאומי באזור המגורים.

2. בקשה חוזרת

במידה ונדחתה בקשתו של הזקן לגמלת סיעוד, אך בינתיים חל שינוי לרעה במצבו, הוא יכול לפנות לביטוח הלאומי בבקשה לבדיקה מחודשת של מצבו. לבקשה זו יש צורך לצרף מסמכים רפואיים המעידים על השינוי במצב, וגם בהגשת בקשה זו מומלץ להיעזר בעובדים סוציאליים או באחיות מקופת החולים.

הכנה לקראת הערכת תלות חוזרת

הבדיקה המחודשת של מצב הזקן לאור שינוי לרעה במצב, כרוכה בהערכת תלות חוזרת. לקראת הערכה זו, חשוב להצטייד במסמכים הרפואיים שיעידו על קשיי התפקוד של הזקן או על הצורך שלו בהשגחה צמודה. זקנים רבים נוטים אינסטינקטיבית להסתיר את קשייהם, והדבר עלול לפגוע בסיכוייהם לקבלת גמלת סיעוד. לכן, מומלץ שבעת ביקור האחות בביתו של הזקן למבחן החוזר, יהיה נוכח אחד מבני המשפחה שיסביר את מצבו וידגיש את הקשיים היומיומיים עמם הוא מתמודד.

מה עושים כאשר דחיית הבקשה היא עקב גובה הכנסות הזקן

כאמור, גובה הכנסתו של הזקן הוא קריטריון בסיסי בקביעת זכאותו לגמלת סיעוד. במידה ובקשת הזקן נדחתה עקב הכנסות, ובת הזוג זקוקה אף היא לגמלת סיעוד עקב מצב תפקודי ירוד שלה, ניתן להגיש בקשה מחודשת ביחד (כל אחד מבני זוג על גבי טופס משלו). כאשר שני בני הזוג זכאים לגמלה מבחינת מצב תפקודי, יערך עבורם מבחן הכנסות חדש והם יהיו זכאים לגמלה באופן חלקי או מלא לפי גובה ההכנסה.

איך מסתדרים ללא גמלת סיעוד

באם נסיונות אלה לא צלחו, והזקן לא קיבל גמלת סיעוד, ישנם שירותים שונים שניתן להיעזר בהם במידת הצורך.
ראשית, לעיתים ניתן להעזר בשרותי הרווחה העירוניים המעניקים (תלוי שיקול דעת של איש מקצוע מטפל, תקציב ומצבו הכלכלי של הקשיש) שירותים כמו- עזרה ביתית בדדרך כלל מסתכמת במספר שעות בודדות של סיוע ברמה השבועית, ארוחות מוכנות מסובסדות חלקית.
זקן שבקשתו נדחתה עקב גובה הכנסות, וזקוק לעזרה ולהשגחה בבית, יוכל לקבל היתר להעסקת עובד זר ללא גמלת חוק סיעוד, באמצעות פנייה ישירה או בסיוע לשכות פרטיות, לרשות האוכלוסין וההגירה. 


מתלבטים? מבקשים להתייעץ?
אנו בעמותת דור לדור עומדים לרשותכם - 
yael@dorledor.co.il
0524312123
חסר רכיב