דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

קורסי חורף צועדים יחד לעתיד משותף

24/12/2016
לבקשת הנהגת עמותת "צועדים יחד לעתיד משותף" 
מצרפת את רשימת קורסי החורף שלהם.
לפרטים והרשמה בגוף הקבצים.
                                                        


צועדים יחד לעתיד משותף

نسير معاً نحو مستقبل مشترك

חסר רכיב