קבצים

http://www.dorledor.co.il/media/sal/pages/394/f39_ארועי דצמבר עפולה.pdf