דור לדור עפולה
דור לדור עפולה

קונצרט חמדת ימים

מועד התחלה: יום שלישי , 22/11/2016 , 08:00
מועד סיום: יום שלישי , 22/11/2016 , 18:00
מקום האירוע: חמדת ימים - מרום הגליל
סיור ייחודי בלוויית קונצרט
לפרטים 04-6527619 מזכירות העמותה.