דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

נתוני הלשכה המרכזית לרגל יום האזרח הוותיק הבינלאומי 2016

01/10/2016

ירושלים, כ"ג אלול, תשע"ו
‏26 בספטמבר, 2016
303/2016

ל
רגל יום האזרח הוותיק הבין-לאומי שיחול ב-1 באוקטובר 2016, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבחר נתונים בנושאים שונים על אזרחי ישראל הוותיקים בני 65 ומעלה
On the Occasion of the International Day of Senior Citizen's Day, Which Will take place on October 1, 2016, the Central Bureau of Statistics Publishes Selected Data on Various Topics Regarding Israeli Senior Citizens Aged 65 and Over
• בסוף שנת 2015 אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל מנתה כ-939 אלף איש, מתוכם: 524 אלף נשים ו-415 אלף גברים.
• בשנים האחרונות חלה עלייה הדרגתית בחלקם של האזרחים הוותיקים בקרב האוכלוסייה והוא הגיע ל-11.1%.
• עם קום המדינה היה חלקם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה 4% בלבד, ועל פי תחזיות האוכלוסייה עד שנת 2035 יעלה חלקם באוכלוסייה ל-14.6% - כ-1.660 מיליון איש.
• קרוב למחצית (44%) מהאזרחים הוותיקים הם בני 75 ומעלה.
• נכון לסוף שנת 2015 חיו בישראל כ-3,105 איש בני מאה שנים ומעלה.
• כ-82% מהאזרחים הוותיקים גרים עם בת זוג; 48% מהאזרחיות הוותיקות בגילים אלו גרות עם בן זוג.
• בשנת 2015, 19.1% מבני 65 ומעלה השתתפו בכוח העבודה (26.9% בקרב גברים ו-13.0% בקרב נשים).
• אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב יהודים בני 65 ומעלה היה גבוה יותר מזה של ערבים: 20.3% לעומת 6.4%, בהתאמה.
• בקרב כלל האוכלוסייה וגם בקרב בני 65 ומעלה יש קשר בין רמת ההשכלה לבין שיעור ההשתתפות בכוח העבודה - ככל שההשכלה גבוהה יותר, כך עולה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה.
• במשך השנים חלה עלייה בקרב בני 65 ומעלה המשתמשים באינטרנט, כולל דואר אלקטרוני. בשנת 2005 רק 13% מבני 65 ומעלה השתמשו באינטרנט (לעומת 53% בקרב הצעירים יותר), ולאחר 10 שנים היה השיעור גבוה פי 4 - 49%.
• 19% מבני 65 ומעלה אינם מרגישים בטוח ללכת לבד בחשכה באזור מגוריהם, ו- 16% נוספים אינם יוצאים כלל מביתם לבד בשעות החשכה. מבין הנשים בגיל זה, 46% לא מרגישות בטוחות או שאינן יוצאות כלל לבד מביתן בשעות החשכה.
• בשנת תשע"ה (2014/15) 142 תושבים בני 65 ומעלה קיבלו תארים ממוסדות להשכלה גבוהה, רובם הגדול קיבלו תארים מהאוניברסיטאות.
• ההרוגים בתאונות דרכים בני 65 ומעלה היוו 30% מכלל ההרוגים בשנת 2015, לעומת 23% בשנת 2014 ו-18% בשנת 2013.

מאפיינים דמוגרפיים 
אוכלוסיית בני 65 ומעלה
בסוף שנת 2015 חיו בישראל 938.9 אלף תושבים בני 65 ומעלה שהם 11.1% מתושבי המדינה. קרוב למחציתם (כ-44%) מעל לגיל 75.
עם קום המדינה היוו בני ה-65 ומעלה 4% בלבד מכלל אוכלוסיית המדינה. מאז 1995, חלקם באוכלוסייה יציב (כ-10%). על פי תחזיות האוכלוסייה, עד שנת 2035 יעלה חלקם ל-14.6%, והם ימנו כ-01.66 מיליון איש.
קבוצות אוכלוסייה וגיל
בסוף שנת 2015 היוו היהודים 88% מכלל בני 65 ומעלה (לעומת כ-75% מכלל האוכלוסייה) והערבים היוו 8% (לעומת כ-21% מכלל האוכלוסייה).
חלקם של בני 65 ומעלה היה 13.0% באוכלוסייה היהודית ו-4.4% באוכלוסייה הערבית. חלקם היחסי הנמוך של בני 65 ומעלה בקרב האוכלוסייה הערבית נובע בחלקו משיעור גדול של ילדים באוכלוסייה זו.

בני 75 ומעלה מהווים כ-45% מכלל האזרחים הוותיקים באוכלוסייה היהודית וכ-36% באוכלוסייה הערבית.

התפלגות לפי מין
מכלל האזרחים הוותיקים, נשים מהוות כ-56% (523.9 אלף), וגברים כ-44% (415.0 אלף). חלקן היחסי של הנשים גדל עם העלייה בגיל. בגיל 85 ומעלה נשים מהוות כ-63% וגברים כ-37%.
לנתוני התרשים 2
חלקן היחסי של נשים בנות 65 ומעלה גבוה יותר מזה של הגברים בכל קבוצות האוכלוסייה, בעיקר בשל תוחלת החיים הגבוהה יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים.
לנתוני התרשים 3
השוואות בין-לאומיות
שיעורם של בני 65 ומעלה מתוך כלל האוכלוסייה בישראל קטן יחסית למדינות המפותחות. הסיבה לכך נעוצה באחוז הילדים עד גיל 14 בישראל (28.3%) הגבוה ביחס למדינות המפותחות. לוח ב מציג את הפער בין ישראל לבין מדינות ה-OECD.
לוח ב - אחוז בני 65 ומעלה מכלל האוכלוסייה במדינות OECD נבחרות

אחוז בני 65 ומעלה מדינה

25.1 יפן
21.4 גרמניה
15.0 ממוצע OECD
11.1 ישראל
7.3 קולומביה
6.7 מקסיקו
מוצא (יהודים ואחרים)

בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים בני 65 ומעלה, 22% נולדו בישראל (מתוכם 3.5% הם ילידי ישראל שגם אביהם יליד ישראל). 60% הנם ממוצא אירופה-אמריקה, ו-36% - ממוצא אסיה-אפריקה.

עולי בריה"מ (לשעבר)
חלקם היחסי של בני 65 ומעלה בקרב עולי בריה"מ (לשעבר), שעלו לארץ החל בשנת 1990, הוא 23.2% - פי שניים מחלקם בכלל האוכלוסייה (11.1%). חלקם היחסי של העולים מבריה"מ (לשעבר) מקרב האזרחים הוותיקים הוא 18.8%.

מצב משפחתי (נתוני סוף 2014)

יותר ממחצית מהאזרחים הוותיקים נשואים וכשליש מהם אלמנים. בקרב הגברים - כשלושה רבעים נשואים. בקרב הנשים - פחות ממחצית נשואות.

הסדרי מגורים של בני 65 ומעלה

כ-97% מבני 65 ומעלה התגוררו בשנת 2015 במשקי בית והשאר גרו במוסדות (לרבות דיור מוגן). זאת בהשוואה ל-89% בקרב בני 85 ומעלה שהתגוררו במשקי בית.
מגורים ללא בני משפחה
כ-202 אלף גרו בגפם (23%, בהשוואה לכ-5% בקרב בני 64-18).
נשים בנות 65 ומעלה גרו בגפן בשיעור גבוה פי 2.7 מאשר גברים (32% וכ-12%, בהתאמה), ויהודים בשיעור גבוה פי 1.6 מאשר ערבים (24% ו-15%, בהתאמה).
כ-24 אלף גרו במשק בית עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם (לרוב מטפל), פי 2 ממספרם לפני כעשור; זאת בהשוואה לגידול של פי 1.3 בכלל בני 65 ומעלה.
מגורים עם בני משפחה
כ-82% מהגברים בני 65 ומעלה גרים עם בת זוג (כ-314 אלף), בהשוואה ל-48% בלבד מהנשים בגיל זה שגרות עם בן זוג (כ-229 אלף).
כ-4% מבני 65 ומעלה גרו במשק בית משותף עם משפחת ילדיהם (אך ללא בן/בת זוג), רובם (80%) אלמנים או אלמנות; תופעה זו שכיחה יותר בקרב נשים (6%) מאשר בקרב גברים (2%).
תכונות העבודה של בני 65 ומעלה
• בשנת 2015, 19.1% מבני 65 ומעלה השתתפו בכוח העבודה (26.9% בקרב גברים ו-13.0% בקרב נשים). אחוז המשתתפים בכוח העבודה יורד עם הגיל: בקבוצת הגיל 69-65 השתתפו בכוח העבודה 37.9% (48.7% מהגברים ו-28.4% מהנשים) ואילו בגיל 70+ רק 9.2% השתתפו בכוח העבודה (14.3% מהגברים ו-5.4% מהנשים).
• אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב יהודים בני 65 ומעלה היה גבוה יותר מזה של ערבים: 20.3% לעומת 6.4%, בהתאמה.
• שיעור התעסוקה בקרב בני 65 ומעלה היה 18.5% בשנת 2015. 26.0% בקרב גברים ו 12.6% בקרב נשים.
• 51.3% מבין המועסקים עובדים במשרה מלאה בדרך כלל (35 שעות בשבוע או יותר) ו-48.7% מהם עבדו במשרה חלקית. בקרב הגברים 63.4% עבדו במשרה מלאה ו-36.5% עבדו במשרה חלקית, ואילו בקרב הנשים המצב הפוך (31.2% ו-68.8%, בהתאמה).
• בקרב כלל האוכלוסייה וגם בקרב בני 65 ומעלה יש קשר בין רמת ההשכלה לבין שיעור ההשתתפות בכוח העבודה - ככל שההשכלה גבוהה יותר, כך עולה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. בקרב בני 65 ומעלה שיעור ההשתתפות של בעלי השכלה של 4-0 שנות לימוד היה 2.0%, לעומת 31.4% בקרב בעלי השכלה של 16 שנות לימוד ויותר.
• 33.9% מהמועסקים בני 65 ומעלה עבדו כמנהלים או כבעלי משלחי יד אקדמי ו-25.1% עבדו כפועלים מקצועיים או בלתי מקצועיים. זאת בהשוואה ל-37.5% ול-21.5%, בהתאמה בכלל האוכלוסייה.

משקי בית שבהם מתגוררים רק אנשים שאינם בגיל העבודה (גברים בני 67 ומעלה ונשים בנות 62 ומעלה)

לפי תכונות כוח העבודה

• בשנת 2015 היו 395.7 אלף משקי בית שבהם כל בני משק הבית אינם בגיל העבודה. 53.6% ממשקי בית אלו היו משקי בית של בודדים. משקי בית אלו מהווים 16.4% מכלל משקי הבית. אחוז משקי בית אלו גבוה בקרב היהודים - 18.3% (365.6 אלף), לעומת 6.5% בלבד באוכלוסייה הערבית (23.4 אלף), שוני הנובע מהרגלי מגורים שונים.
• ממשקי הבית שבהם כל בני משק הבית אינם בגיל העבודה, 21.3% היו משקי בית עם מועסקים.

לקט נתונים על איכות חייהם ורווחתם של בני 65 ומעלה , מתוך הסקר החברתי 2015

85% מבני 65 ומעלה מרוצים מחייהם. שביעות הרצון מהחיים קשורה במצב בריאות: ל-64% יש בעיה בריאותית או פיזית אשר מפריעה להם בפעולות יומיומיות. מאלה שיש להם בעיה כזו, 80% מרוצים מחייהם, לעומת 94% מאלה שאין להם בעיה.
16% מבני 65 ומעלה מעריכים כי בשנים הקרובות חייהם יהיו טובים יותר (לעומת 59% מהצעירים יותר, בני 64-20). 46% מעריכים שחייהם לא ישתנו, ול-20% מבני 65 ומעלה הערכה פסימית לגבי העתיד, והם מעריכים כי חייהם יהיו פחות טובים בשנים הקרובות (לעומת 6% מהצעירים יותר) (18% לא ידעו להשיב).
69% מבני 65 ומעלה מרוצים ממצבם הכלכלי. זאת לעומת 57% מהאוכלוסייה הצעירה יותר. כמו כן, 74% מבני 65 ומעלה מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות, לעומת 60% מהאוכלוסייה הצעירה יותר. 53% מהמועסקים בגיל זה, מרוצים מהכנסתם.
8% מבני 65+ הרגישו עניים בשנה האחרונה (14% מהאוכלוסייה הצעירה יותר).
37% מבני 65 ומעלה יצאו לנופש בארץ בשנה האחרונה, ו-33% יצאו לנופש או לטיול בחו"ל (לעומת 56% ו-40%, בהתאמה, מהאוכלוסייה הצעירה יותר).
כמחצית (55%) מבני 65 ומעלה מעריכים את רמת הדיבור שלהם בעברית כ'טובה מאוד', לעומת 75% מהאוכלוסייה הצעירה יותר. רק 52% מעריכים את רמת הקריאה כ'טובה מאוד', לעומת 74% מהאוכלוסייה הצעירה יותר. 15% מבני 65 ומעלה אינם יודעים בכלל לקרוא בעברית.

פעילות חברתית ושימוש באינטרנט בקרב בני 65+

ל-82% מבני 65 ומעלה יש חברים, איתם הם נפגשים או מדברים בטלפון. 12% מדווחים כי הם חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 5% מהצעירים יותר.
16% מבני 65+ התנדבו בשנה האחרונה.
פעילות בארגונים: 11% מבני 65+ היו פעילים בקבוצות או ארגונים ללא תמורה כספית בשנים-עשר החודשים האחרונים. 11% מבני 65+ חשו אפליה בשל גילם בשנים-עשר החודשים האחרונים (10% בקרב בני 64-20).
49% מבני 65 ומעלה משתמשים באינטרנט, כולל דואר אלקטרוני, לעומת 83% בקרב בני 64-20. בתחום זה חלה עלייה במשך השנים: בשנת 2005 רק 13% מבני 65 ומעלה השתמשו באינטרנט (לעומת 53% בקרב הצעירים יותר), ולאחר 10 שנים התקבל שיעור גבוה פי 4 של בני 65 ומעלה המשתמשים באינטרנט, כאמור, 49%.

ניידות וביטחון אישי של בני 65+

ליותר ממחצית מבני 65 ומעלה (54%) יש רישיון נהיגה, ומרביתם (70% מבעלי הרישיון) נוהגים ברכב לעתים קרובות. שיעור בעלי רישיון נהיגה גבוה יותר בקרב הגברים בני 65 ומעלה, מאשר בקרב הנשים בגיל זה: ל-77% מהגברים יש רישיון נהיגה, לעומת 37% בלבד מהנשים.
60% מבני 65+ נסעו בתחבורה הציבורית בשנים-עשר החודשים האחרונים. 84% מרוצים מקרבת תחנת אוטובוס למקום המגורים, 47% מבני 65+ מרוצים מתחבורה ציבורית באזור המגורים ( 38% מרוצים בקרב בני 64-20).
19% מבני 65 ומעלה אינם מרגישים בטוח ללכת לבד בחשכה באזור מגוריהם, ו-16% נוספים אינם יוצאים כלל מביתם לבד, בשעות החשכה. מבין הנשים בגיל זה, 46% לא מרגישות בטוחות או שאינן יוצאות כלל לבד מביתן בשעות החשכה.

עמדות של בני 65+ כלפי שירותי הבריאות

22% מבני 65+ אושפזו בשנים-עשר החודשים האחרונים (לעומת 13% מבני 64-20), 86% היו מרוצים מהטיפול במהלך האשפוז (בדומה לאוכלוסייה צעירה יותר).
27% מבני 65+ ביקרו השנה בחדר מיון, 78% מהם היו מרוצים מיחס אנשי צוות, 76% מעריכים את הטיפול כטוב, 64% היו מרוצים מהתנאים הפיזיים בחדר מיון (לעומת 61% בקרב בני 64-20). ל-69% מבני 65+ יש שירותי רפואה דחופה זמינים באזור המגורים.
93% מבני 65+ ביקרו אצל רופא משפחה בשנים-עשר החודשים האחרונים (82% מהאוכלוסייה בגיל 64-20), 89% מרוצים ממיקום המרפאה שבה ביקרו לאחרונה (90% מבני 64-20), 94% מעריכים כי הטיפול שניתן אצל רופא המשפחה הוא טוב. 82% הרגישו שותפים להחלטות על הטיפול בהם, ו- 95% השיבו שהצוות הרפואי במרפאה (רופא משפחה, אחות) התייחס אליהם בכבוד.
שני שלישים (66%) מבני 65+ ביקרו אצל רופא מקצועי (לעומת 49% מבני 64-20). מבין אלה, בשכיחות הגבוהה ביותר - 23% - ביקרו אצל אורתופד, 19%- רופא עיניים.
60% מבני 65+ סבורים שבמקרה של מחלה קשה מערכת הבריאות בישראל מספקת את הטיפול הטוב והמועיל ביותר.
74% מבני 65+ מעריכים את תפקוד שירותי הבריאות בישראל כטוב (68% בקרב האוכלוסייה הצעירה).
55% מבני 65+ סבורים שמערכת הבריאות בישראל מספקת שירותים באופן שוויוני (58% מהאוכלוסייה הצעירה).
לשאלה "אם היית בין קובעי המדיניות, מהו המוסד הראשון בו היית מתחיל בשיפורים?" 27% מבני 65+ השיבו מערכת החינוך, 25% - שירותי בריאות, 14% - מוסד לביטוח לאומי, 10% - שירותי תחבורה ציבורית (בקרב בני 64-20 38% בחרו במערכת החינוך, 20% - בשירותי בריאות, 10% - במוסד לביטוח לאומי).

רווחה (רשומים במחלקות לשירותים חברתיים)

הנתונים המובאים בפרק זה עובדו בלמ"ס על סמך קובץ נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. קובץ זה כולל את כל מי שרשום במחלקות לשירותים חברתיים, בין אם הוגדרה לו נזקקות ובין אם לא.
בשנת 2015 כ-283 אלף בני 65 ומעלה היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים של הרשויות המקומיות בישראל, והיוו כ-22% מתוך סך כל הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים בכל הגילים, לעומת כ-11% מכלל אוכלוסיית ישראל.
30% מבני 65 ומעלה באוכלוסיית ישראל רשומים במחלקות לשירותים חברתיים וכמעט מחצית מבני 75 ומעלה.
מתוך הרשומים בני ה-65 ומעלה:
למרבית בני 65 ומעלה הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים (266 אלף) הוגדרה נזקקות, הסיבה שבגינה הפרט פנה או הופנה למשרד הרווחה. עבור 74% מתוכם, הנזקקות הרשומה על ידי העובד הסוציאלי היא "זיקנה", נזקקות זו כוללת בעיות הנובעות מזיקנה ומצב סיעודי. בקרב הנשים בנות 65 ומעלה אחוז זה גבוה מאשר בקרב הגברים (77% לעומת 68%, בהתאמה).הנזקקות השנייה השכיחה ביותר בקרב בני 65 ומעלה (12%) היא "סיבות רפואיות ומוגבלות", הכוללת בין השאר בעיות הנובעות ממחלות אקוטיות/כרוניות או ממגבלות ומומים פיזיים. אחוז בעלי נזקקות זו גבוה יותר בקרב הגברים (14%) מאשר בקרב הנשים (11%) בני 65 ומעלה. ל-8% מבני 65 ומעלה הנזקקות המוגדרת היא של "עוני וקשיי הכנסה", 7% בקרב הנשים ו-9% בקרב הגברים.

מקבלי תארים אקדמיים בשנת תשע"ה (2014/15)

• בשנת תשע"ה (2014/15) 142 תושבים בני 65 ומעלה קיבלו תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל (לעומת 152 בשנת תשע"ד - 2013/14). רובם הגדול קיבלו תארים מהאוניברסיטאות (111 תארים - 78.2%), והיתר קיבלו תארים מהמכללות האקדמיות (31 תארים - 21.8%).
• רוב בני 65 ומעלה קיבלו תואר שני (53.5% לעומת 23.8% בקרב כלל מקבלי תארים), בעוד שבכלל האוכלוסייה התואר השכיח ביותר היה תואר ראשון. כ-15% מבני 65+ קיבלו תואר שלישי, לעומת 2.2% בכלל האוכלוסייה.
• רוב בני 65 ומעלה קיבלו תואר במקצועות מתחום מדעי הרוח (64.1%). שני תחומי לימוד נוספים ששיעוריהם היו משמעותיים בקרבם היו משפטים (17.6%) ומדעי החברה (14.8%). לשם השוואה, בקרב כלל מקבלי התארים בישראל 25.4% למדו מדעי הרוח, 6.7% למדו משפטים ו- 41.6% למדו מדעי החברה.
• רוב מקבלי התארים בני 65 ומעלה, היו גברים. שיעור הגברים בקרבם גבוה בהרבה בהשוואה לשיעור הגברים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל (58.5% לעומת 39.7%, בהתאמה).
• לא היו ערבים בקרב מקבלי תארים בני 65 ומעלה. לשם השוואה, שיעור הערבים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל היה 10.0%.
• רוב מקבלי תארים (66.0%) בני 65+, גרו ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה (אשכולות 10-7). לשם השוואה, 40.4% מכלל מקבלי התארים בישראל, גרו ביישובים אלו.

ספורט, ענפים קבוצתיים ואישיים

• בשנת תשע"ה סך הספורטאים הפעילים בישראל עמד על 99,009 ספורטאים וספורטאיות פעילות, 19.2% מתוכם נשים היו. ספורטאים פעילים בני 65+ מהווים כ-5% (4,908) מכלל הספורטאים והספורטאיות, ומהם 45.0% נשים.
• עשרת הענפים השכיחים בקרב בני 65+ הנם: ברידג' (3,567), שחמט (328), כדור דשא (170), פטנק (158), גולף (123), כדורת (93), קליעה (86), טניס שולחן (45), דמקה (41) וניווט (33).
• 98.4% (4,829) מהספורטאים הפעילים בני 65+ עוסקים בענפים אישיים, ו-1.6% (79) - בענפים קבוצתיים. לשם השוואה, בקרב כלל הספורטאים והספורטאיות בישראל היו 33.2% (32,895) ספורטאים בענפים אישיים ו-66.8% (66,114) ספורטאים בענפים קבוצתיים.

תחבורה מורשים לנהוג
בשנת 2015 היו 439.3 אלף מורשים לנהוג בני 65 ומעלה, כ-47% מכלל האנשים בקבוצת גיל זו (לשם השוואה בקבוצת הגיל 64-45, המורשים לנהוג היוו כ-75%).
מכלל המורשים לנהוג בני 65 ומעלה, גברים היוו 64% ונשים - 36%, בשונה מחלקם באוכלוסייה (44% גברים ו-56% נשים).
נפגעים בתאונות דרכים
בשנת 2015 נחקרו על ידי משטרת ישראל 12,122 תאונות דרכים עם נפגעים, ובהן נפגעו 22,164 אנשים, מתוכם 2,148 בני 65 ומעלה (כ-10%), פחות מחלקם באוכלוסייה (11%). 97 מהם נהרגו בתאונות הדרכים בשנה זו (30% מכלל ההרוגים), לעומת 65 הרוגים בשנת 2014, 339 היו פצועים קשה (כ-19% מכלל הפצועים קשה) והשאר - פצועים קל (כ-9% מכלל הפצועים קל).
בני 65 ומעלה היוו כ-48% מבין הולכי הרגל שנהרגו בתאונות דרכים - פי 4.4 מחלקם באוכלוסייה.

עברות נהיגה

עברות הנהיגה השכיחות ביותר בקרב נהגים בני 65 ומעלה, שעברו עברת נהיגה בעת תאונת דרכים עם נפגעים בשנת 2015 היו: אי-מתן זכות קדימה להולך רגל - כ-24% מהנהגים בגיל זה שעברו עברת נהיגה בעת תאונת דרכים עם נפגעים (לעומת כ-15% בשאר האוכלוסייה) ואי-ציות לרמזור - כ-21% מהנהגים בגיל זה שעברו עברת נהיגה בעת תאונת דרכים עם נפגעים (בדומה לשאר האוכלוסייה). יש לציין, כי אי-ציות לרמזור הנה עברת הנהיגה השכיחה ביותר בקרב נהגים בכלל האוכלוסייה.

חסר רכיב