דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

יעדי העמותה

30/08/2016
יעדי העמותה

       הפרט ומשק הבית
1 פיתוח מערך תומך לפרט ולמשק הבית. 1000 אזרחים וותיקים ישתלבו במערך זה ב-4 תוכניות שונות במהלך השנה.

2 2 תוכניות מיועדות להפגת הבדידות  ומרותקי בית בבית האזרח הוותיק, בהשתתפות 150 גמלאים, 25 תלמידים.                         תתקיים לפחות פעילות אחת קבועה מידי שבוע.
3 250 אזרחים וותיקים יקבלו טיפול אישי בביתם ובקהילה. גידול של 10% במספר הזכאים עד סוף השנה- תחום טיפולי                   הבית- 95 זכאים.


שיוך וקהילה
4 שימור ותפעול 5 מסגרות חברתיות במועדונים חברתיים בכל מסגרת לפחות 20 משתתפים. לפחות שתי פעילויות פנאי                   בכל מועדון מידי שבוע.
5 מועדון מקדם בריאות- יתקיימו פעילויות אחת לשבועיים בהשתתפות 50 איש לפחות.
6 מידי שבוע תפעלנה מסגרות חברתיות קבועות ל-4 אוכלוסיות אזרחים וותיקים מתרבויות שונות. ישתתפו בפעילויות אלו                 200 אזרחים וותיקים.
7 במהלך השנה יתקיים פרויקט עירוני מוביל בתחום הגשר בין התרבויות בהשתתפות 500 אזרחים וותיקים לפחות ב-8                     מפגשים.
8 במהלך שנת הפעילות יפעלו 5 פרויקטים ייחודיים לניצולי שואה בהשתתפות 60 ניצולי שואה ו-10 סטודנטים.
9 תופעל מסגרת חברתית תומכת בקהילה בהפגת הבדידות ל-50 אזרחים וותיקים בודדים. תתקיים סדנא אחת לשבועיים.
10 העצמת אזרחים וותיקים מתנדבים ומנוף משאביהם לתרומה בקהילה בתחום הכרת הארץ, מוסיקה וזמר, קידום בריאות.                 60 גמלאים יתנדבו באופן פעיל בפרויקטים של העמותה.
 

המערך האורבני הכולל
11 הפעלת מסגרת תעסוקתית לאזרחים וותיקים. 40 אזרחים וותיקים ישתלבו במהלך החודש. מתוכם 80% מקבלי שכר                     חודשי ב-4 מחלקות עבודה שונות.
12 שדרוג ותפעול אתר "מיוחדת" יבוצעו 20 רכישות בממוצע במהלך החודש.
13 תכנון, ייזום וביצוע אירועים עירוניים ובכלל זה 3 ימי בריאות, 5 אירועי חג, 10 טיולים להכרת הארץ, 2 נופשים במהלך                     השנה.
14 תכנון וביצוע חודש האזרח הוותיק יתקיימו לפחות 8 אירועים בהשתתפות 1000 אזרחים וותיקים.
15 הקמת מערך שיווק ומידע. המוקד יאויש ע"י 10 מתנדבים תוך שימוש בטכנולוגיות אינטרנט והודעות. דיוור ישיר ל-1000                 בתי אב והוצאת 2 עלונים לאזרחים וותיקים במהלך השנה.
16 פיתוח, תכנון וייזום 5 תוכניות חדשניות "לגמלאי החדש" בתחומי תרבות ופנאי, מערכת משפחתית, קידום בריאות וניהול                 פיננסי. קורסים בהשתתפות 300 גמלאים.

המרחב האזורי
17 פיתוח הקתדרה כמוקד למידה מוביל לאזרחים וותיקים בעפולה ובעמקים ישתתפו כ-400 לומדים בקתדרה ובשלוחות                     במהלך שנת הלימודים.
18 פיתוח מוקדי תרבות ופנאי בהשתתפות 800 איש מידי שבוע. תפעלנה 3 תכניות שונות במהלך השנה.


פנים ארגוני
19 קיומם של שני ימי גיבוש ורווחה לעובדים. במהלך השנה לפחות 50 משתתפים בכל אירוע.
20 40% מהעובדים יבצעו הדרכה והשתלמות מקצועית במהלך השנה.
21 התנהלות ע"פ תקן ISO 9002 לשנת 2015.
22 ניהול אפקטיביות עובדים תוך כדי מתן משוב הנהלה לתוצאות המצופות תכנון מול ביצוע. התאמה של 90% בין תכנון                     לביצוע. עמידה בתקני איכות ונוהלי עבודה.
23 שמירה על איזון כלכלי.
24 הירתמות מערכתית לשיווק תחום טיפולי הבית. 10% מהגידול בכמות הזכאים באחריות רכזי התחומים במהלך השנה.
25 גיוס משאבים בשווי כספי או בשווה ערך של 500,000 ₪ במהלך שנה זו ל-4 תחומי פעילות שונים.
חסר רכיב