דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

שירותי סיעוד פרטיים ע"י מטפלים ישראלים

27/08/2016
שירותי סיעוד פרטיים על ידי מטפלים ישראליים בבית, בבית חולים ובמוסדות

במידה וגמלת הסיעוד הנקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי אינה עונה על כל צורכיהם של הקשיש/ה -
ניתן לקבל תוספת לשעות הזכאות באופן פרטי - השרות ניתן בתשלום.

כמו כן - במידה והבקשה לזכאות שעות חוק סיעוד נדחית על ידי המוסד לביטוח לאומי (אי עמידה בקריטריוני הזכאות) - ניתן גם כן לקבל שעות טיפול באופן פרטי על ידי המטפלים והמטפלות שבצוות.

לפרטים ומימוש הצורך - יש לפנות בבקשה לרכזת שרות במחלקת שירותי הסיעוד בעמותת דור לדור לשם התאמת טיפול פרטי ע"פ הצורך.

חסר רכיב