חסר רכיב

אדם ושורשיו

20/08/2016
סדרות מיוחדות - אדם ושורשיו

יוזמת ומפתחת התכנית: דליה בר

אנו ממשיכים עם חלקה השלישי של התוכנית אדם ושורשיו. תכנית שהחלה בתשע"ה ושמה לה למטרה להעצים את תחושת הגאווה והשייכות של תושבי העיר למורשתם המשפחתית כמו גם הקהילתית והינה נדבך נוסף לזהות ולמורשת היהודית כולה, כתרבות המחברת בין העדות השונות.

התוכנית תמשיך ותספר על אנשים, משפחות וקהילות, על חינוך תרבות ויצירה בכל אחת מן העדות בתכנית.
המשך סיפורה של הקהילה העפולאית.

שנת הלימודים תשע"ז תוקדש לקהילות יהדות אתיופיה (- המשך), יהדות תימן ויהדות אגן הים התיכון.
התכנית תכלול: הרצאות, ימי עיון וסיורים.

פרטים יפורסמו בהמשך.

חסר רכיב