דור לדור עפולה
דור לדור עפולה

מיקי אביקסיס – מרוקו מזווית אחרת – עיצוב, אומנות ואדריכלות מקומית

מועד התחלה: יום רביעי , 03/02/2021 , 18:30
מועד סיום: יום רביעי , 03/02/2021 , 19:50
מקום האירוע:

https://zoom.us/j/94545489478

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D