דור לדור עפולה
דור לדור עפולה

משל יותם בהקשרו המיקראי ומשמעויות רלוונטיות - הדס פרידמן

מועד התחלה: יום חמישי , 28/01/2021 , 18:30
מועד סיום: יום חמישי , 28/01/2021 , 19:30
מקום האירוע:
https://uniper-care.zoom.us/j/6790469532?pwd=TThORlk0ZXMxbkZxQXQ3Z0xVVmF4QT09
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D