דור לדור עפולה
דור לדור עפולה

לחיות בוודאות מתוך חוסר הוודאות בחיים - ענת אילון

מועד התחלה: יום שני , 11/01/2021 , 17:00
מועד סיום: יום שני , 11/01/2021 , 18:30
מקום האירוע:
https://us04web.zoom.us/j/420602337
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D