דור לדור עפולה
דור לדור עפולה

"קוד הכהנים" החיפוש אחר השבט היהודי האבוד והחותם הגנטי היהודי באפריקה - יגאל צור

מועד התחלה: יום רביעי , 06/01/2021 , 18:30
מועד סיום: יום רביעי , 06/01/2021 , 19:30
מקום האירוע:

https://zoom.us/j/92088974270

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D