דור לדור עפולה
דור לדור עפולה

ראובן שגב – מרוקו – "ליבי במזרח" ואני בסוף המערב – על הקשר שבין ארץ ישראל למגרב

מועד התחלה: יום שלישי , 22/12/2020 , 18:30
מועד סיום: יום שלישי , 22/12/2020 , 19:30
מקום האירוע:

 https://zoom.us/j/98196219638

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D