דור לדור עפולה
דור לדור עפולה

סיור בנעליה של דר' ורה ויצמן – רופאה, פעילה ציונית, אשת נשיא ומנהיגה – ליאור הכט יעקובי

מועד התחלה: יום חמישי , 22/10/2020 , 17:00
מועד סיום: יום חמישי , 22/10/2020 , 18:00
מקום האירוע: זום
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D