דור לדור עפולה
דור לדור עפולה

התעמלות למבוגרים - שיעור זום

מועד התחלה: יום רביעי , 11/11/2020 , 09:30
מועד סיום: יום רביעי , 11/11/2020 , 10:00
מקום האירוע: פעילות בזום


date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA