דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

הקורונה כופה בדידות וזו מכה אדירה

משרד הבריאות הורה שלא לבקר את דיירי בתי האבות והמתנדבים התבקשו שלא

 להגיע למועדוניות הקשישים • אם המצב יימשך, האוכלוסייה המועדת ביותר

 להידבקות מקורונה וגם לתחושת בדידות עלולה להיפגע הרבה יותר מכולם.....


חסר רכיב