דור לדור עפולה
דור לדור עפולה
חסר רכיב

מדיניות ציבורית בארץ ובעולם בהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש – מחקר משווה

במסגרת יוזמה של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות נרתמו שלושה חוקרים לביצוע מחקר שעוסק בניטור וניתוח המדיניות הציבורית ברחבי העולם בניהול משבר הקורונה, תוך השוואה בין המדינות ובדגש על מדינת ישראל כנקודת הייחוס. 

המחקר מתבסס על איסוף מידע אובייקטיבי של הצעדים הננקטים ברחבי העולם ובניתוח שיטתי ומדעי של הצעדים ויעילותם. 

מעת לעת יעודכנו ויופצו השינויים וההתפתחויות המרכזיים במדיניות המאבק בקורונה בארץ ובעולם.

המחקר מבוצע על ידי מר עמית גינזבורג, פרופ' אורה פלטיאל ופרופ' חגי לוין מבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה ע"ש בראון.

חסר רכיב